top of page

ספריית מאמרים | נוכחות האין - אובדן בשדה הלידה

ההבטחה לאושר שמגולם בהריון לידות ותינוקות טבועה בנו כל כך עד כי שום דבר לא מכין אותנו לאופציה שבה הבטן תתרוקן, הזרועות יישלחו קדימה מחפשות והידיים יישארו נטולות חיים לאחוז בהם

bottom of page