top of page

B.O.T למקצועות בריאות הנפש

Artboard 6.png

ניסיונות כניסה להריון, טיפולי פוריות, הלידה וההנקה עשויים להיות מגבר לאספקטים רגשיים רבים. 
עם זאת, זוהי תקופה שהמגע באותם היבטים שמציפים נדרש להיות שונה כשהאישה לקראת לידה

או מיד אחריה. ישנה משמעות רבה כי הדמויות המטפלות יכירו מאפיינים אלו ואת דרך העבודה

הייחודית הנדרשת בתקופה זו. 

Untitled-1.png

באילו מצבים נשים וזוגות פונים לליווי ממוקד בגישת B.O.T?                     

  • רמות סטרס גבוהות בהריון או לאחר הלידה

  • נשים לקראת לידה עם היסטוריה של טראומה או רקע מורכב

  • עיבוד חווית לידה, הפלה, הנקה

  • ליווי לקראת או בעקבות ניתוח קיסרי / הפלה

  • ליווי לאחר אובדן הריון,  ועוד

 


האם B.O.T משתלב בתוך טיפול פסיכולוגי? 
כן. כל אחת מהפסיכולוגיות והפסיכותרפיסטיות שלמדו B.O.T עושה זאת בדרכה.  כחלק מתוכנית הלימודים אנחנו חוקרות יחד מה תהיה הדרך המתאימה לך ליצור את השילוב.  

האם גישת הB.O.T מטפלת במצבים כמו דיכאון אחרי לידה או פוסט טראומה בעקבות לידה?
 B.O.T אינה גישת טיפול למצבים פתולוגים אך מציעה דרכים לעבודה עם מנעד הקשיים שנשים וזוגות פוגשים בתקופה הספציפית הזו. ליווי B.O.T  ממוקד מתקיים לצד טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי במצבים בהם נדרשת החזקה טיפולית או תמיכה תרופתית. 

ליווי B.O.T אינו מכוון לשינוי דפוסים אלא ממוקד בזיהוי טריגרים, בניית משאבים ופיתוח אסטרטגיות התמודדות עם האתגר הקרוב (בדיקה רפואית, כאב בלידה, קשיי הנקה). 

 

האינטראקציות בליווי B.O.T מתקיימות לעיתים ב setting לא שגרתי - הפגישות הן לאו דווקא בקליניקה אלא לפעמים במחלקה בגלל אשפוז, המפגשים יכולים לכלול גם את בן הזוג או האם, או לקרות תוך כדי הנקה... הסטינג הלא שגרתי מכיל בתוכו מידה רחבה של חופש פעולה במרחב התקשורת בין המלווה לאישה.  זהו מרחב עבודה המעניק לקשר איכות של חופש להתנהלות גמישה היא חלק מאבני היסוד של ליווי B.O.T, אך היבט זה מביא איתו גם שאלות רבות על הגדרת המרחב ועל גבולות. נתון זה עשוי לאתגר את דרך העבודה הטיפולית המוכרת  ותינתן לכך התייחסות במסגרת הלימודים.

bottom of page