top of page

B.O.T לצוות חדר לידה

Artboard 6.png

תחום הB.O.T מתמקד בפיתוח מודלים לתקשורת מקדמת בתוך הסביבה הספציפית הייחודית של חדר לידה ובמחלקות האגף - נשים, יולדות ילודים ופגייה.

Untitled-1.png

הצורך בהתייחסות ייחודית עולה מתוך תמונת המצב הזו: 

 • לפרוצדורות מיילדותיות פוטנציאל גבוה להוות טריגר לטראומה או רה- טראומטיזציה מעצם היותן קשורות לחשיפה או חדירה לאזורי גוף נשיים

 • התקשורת מתקיימת בתוך אינטראקציות קצרות, ללא הכרות מוקדמת ובתוך סטינג רפואי לעיתים אקוטי, ועם זאת נדרשת להיות אישית ואינטימית

 • צוותים בחדרי לידה פוגשים ברמה יומיומית חוויות אובדן ומצבי טראומה פיזיים ורגשיים

 • מרבית אנשי הצוות נדרשים לתפקד ללא הכשרה ספציפית אודות מתן מענה רגשי ליולדת ומשפחתה 

 • קיים צורך בדרכים יעילות לפריקת המתחים שמצטברים אצל אנשי הצוות מתוך המעורבות הרגשית בטיפול בנשים עם מורכבות רגשית

ההכשרה כוללת: 

Untitled-1.png

 1. כלים לעזרה ראשונה רגשית במצבי מצוקה אקוטיים בחדר לידה

 2. התייחסות להיבטים רגשיים בתוך מצבי חירום רפואיים ובעקבותיהם

 3. טכניקות לויסות מצבי סטרס גם בזמן קצר בחדר לידה 

 4. עבודה עם נשים עם רקע מורכב (היסטוריה של טראומה, אובדן, היסטוריה של אשפוזים וכדומה).

 5. מודל Partnership – כלים לתמיכה הדדית בתוך הצוות עצמו 

 6. עבודה דרך The 4E's Model

מלבן.png
מלבן.png
bottom of page