ספריית מאמרים | עבודה עם סיפורי לידה

האפשרות לספר את הסיפור היא הזדמנות לתת ביטוי לאותם המקומות שנשארו נטולי קול, להחזיר את התחושה לאזורים שנשארו קפואים, אפשרות לחבר את מה שמרגיש מנותק
 

כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה