ספריית מאמרים | עבודה עם סיפורי לידה

האפשרות לספר את הסיפור היא הזדמנות לתת ביטוי לאותם המקומות שנשארו נטולי קול, להחזיר את התחושה לאזורים שנשארו קפואים, אפשרות לחבר את מה שמרגיש מנותק