כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה

ספריית מאמרים | עבודה עם סיפורי לידה

האפשרות לספר את הסיפור היא הזדמנות לתת ביטוי לאותם המקומות שנשארו נטולי קול, להחזיר את התחושה לאזורים שנשארו קפואים, אפשרות לחבר את מה שמרגיש מנותק