top of page

B.O.T (Birth Oriented Thinking) הינו תחום מקצועי המתמקד בתקשורת מותאמת ורגישה ומתן מענה לאתגרים הרגשיים האופיניים לשדה ההריון והלידה.
ב
מסגרתו אנו עוסקות בפיתוח מקצועי, מחקר והכשרות ממוקדות
לנשות מקצוע מתחומי הלידה, הטיפול והרפואה.


תחום הB.O.T  פרץ דרך חדשה בעולם הלידה בישראל ויצר שינוי בשיח המקצועי אודות ההיבטים הרגשיים של שדה הלידה.
פעילותו העלתה את המודעות לצורך של התייחסות פרופסיונלית למרחב הרגשי של יולדות, ובמקביל סימנה את ההכרחיות של מערך הדרכה ותמיכה לאנשי מקצועות הלידה בכלל, ולצוותים המיילדותיים בפרט

לימודי B.O.T מיועדים לעוסקים במקצועות הלידה-טיפול-רפואה
 

מרכז הכשרות B.O.T

מסלול ההכשרה כולל מידע על התכנים הרגשיים והנפשיים הייחודיים של שדה הלידה ומעניק הכשרה פרקטית לעבודה עם מצבים רגשיים בתקופה זו, הן עבור הנשים היולדות והן עבור אנשי המקצוע עצמם. 
הכלים ישימים ומותאמים לשונות העבודה בסביבה הרפואית בחדר לידה, בקליניקה ובהנחית קבוצות.

הסדרה המקצועית

הכשרות B.O.T יאפשרו לך לתת מענה מקצועי לנשים וזוגות שמבקשים

מפגשי הכנה רגשית ללידה | מודל B.O.T לעיבוד לידה | עיבוד ראשוני לאחר בדיקה רפואית טראומטית |
הכנה ללידה בעקבות לידה טראומטית קודמת | הכנה ללידה לנשים שבעברן טראומה מינית |
ליווי בעקבות אובדן הריון | ליווי בהריון שאחרי לידה שקטה | ליווי תהליכי פוריות וחוויות האובדן שבתוכם
מתן מענה במצבי הצפה רגשית | עזרה בצמתים של החלטות (למשל הצורך להחליט בין קיסרי אלקטיבי ללידה רגילה, הפסקת הנקה ועוד) | עיבוד אובדן הנקה ועוד

מעל 600 נשות מקצוע הוכשרו בגישת B.O.T

מתחומי המיילדות, סיעוד, רפואה, פיזיותרפיה רצפת אגן, דולות, ייעוץ הנקה, פסיכולוגיה, ועוד.

נשים וזוגות פונים לליווי בגישת B.O.T לקבל מענה למצבים כגון רמות סטרס גבוהות בהריון או לאחר הלידה, לקראת הפלה, עיבוד חווית לידה קשה, בעקבות אובדן הנקה, לקראת ניתוח קיסרי, לאחר אובדן הריון ועוד.

Untitled-1.png

B.O.T

לצוות אגף לידה

איך אפשר

להיפגש איתנו?

B.O.T

למקצועות התומכים סביב הלידה

Untitled-1.png

B.O.T

למקצועות בריאות הנפש

מעבדת הפרויקטים החברתיים של B.O.T

הזמנה להצצה לרשימת הפרויקטים שהתפתחו על ידי הבוגרות שלנו כחלק מהכשרות  B.O.T

המיזם פותח על ידי דפנה רובס, מיילדת, ונמצא כעת בשלבים אחרונים לקראת מחקר בשלושה בתי חולים בארץ 

מיזם לתמיכה בצוות חדר לידה בעקבות אירועים טראומטיים
 

פרויקט מתפתח בהובלת יובל טופר ארז,  שכולל מפגשי שיח קבוצתיים וליווי אישי אונליין, באנגלית ועברית, לטרנסג'נדרים לקראת הריון, בהריון, לקראת לידה ואחריה 

פרויקט ליווי B.O.T לטרנסג'נדרים

שי שנער, מטפלת באמנות, שלחה שאלונים וראיינה עשרות ישראליות שילדו ברחבי העולם,  ובנתה מאמר מקיף להתכוננות ללידה עבור ישראליות שיולדות בחו"ל. קישור למאמר: כאן

מיפוי הצרכים והאתגרים הספציפיים של יולדות ישראליות בחו"ל

 תכנית B.O.T לצוות חדר לידה הוצגה בכנס בינלאומי

לתקשורת ברפואה, בספטמבר 2019, בהולנד

bottom of page