top of page
Artboard 6.png

מיזם Women Friendly

מיזם Women Friendly עוסק במפגש ובקשר המתקיים בין איש/אשת רפואה לבין אישה המגיעה ללידה, לבדיקה או לפרוצדורה רפואית.
זוהי הזמנה ליצירת מפגש בין שני גופי ידע:

גוף הידע והניסיון המקצועי בו אוחז איש המקצוע - רופא/ה, אח/ות, טכנאי/ת וכיוצ"ב 

גוף הידע של האישה אודות עצמה - ההיסטוריה האישית שלה, הקשיים ואסטרטגיות ההתמודדות שלה.

המיזם פועל הן בתוך שדה הלידה: בדיקת מי שפיר, היפוך עובר וכדומה והן בתחומי רפואה נוספים: גינקולוגיה, IVF, גסטרולוגיה, אונקולוגיה, רפואת שיניים, בדיקות הדמיה ועוד

ערוצים עיקריים דרכם המיזם פועל: 

הכשרה מקצועית של נציגות להכנה ולליווי נשים לבדיקות רפואיות

הקמת מרפאות Women Friendly

יצירת מסמכי Women Friendly כגשר בין האישה לבין הצוות שיטפל בה
בניית קהילה שיוצרת שיח מקדם בין נשים לצוות רפואי

מנהלות המיזם: הילה לב-רן, דפני דנון

bottom of page