Artboard 6.png

השתלמות עזרה ראשונה רגשית

 השתלמות עזרה ראשונה רגשית 
 בהנחיית הילה לב רן
# 28/1 # חמישי # 09:00 - 11:00

תאוריה ופרקטיקות לחדר לידה, מפגש בקליניקה והנחיית קבוצה

הילה לב רן 052-3541409
hillalevran@gmail.com

לפרטים והרשמה

עלות: 150 ₪

לאחר ההרשמה ישלח קישור ל zoom

 ההשתלמות מיועדת לבוגרות לימודי B.O.T  בלבד