יושיביה כץ, קרית ארבע

יושיביה כץ, קרית ארבע

 

דולה, מדריכת הכנה ללידה, סגירת עצמות, דולה פוסטפארטום

בוגרת B.O.T שלב 1 

טלפון: 058-6122131
מיילy0586122131@gmail.com
פייסבוק: /yoshivyadoula

מקצוע