אסנת פלגר

אסנת פלגר

מיילדת

בוגרת B.O.T שלב 1 מיילדות 

 

מייל: osnatflegere@gmail.com
פייסבוק: Osnat Fleger

מקצוע
כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה