top of page
Artboard 6.png

מסלול הסמכה | לימודי הסמכה בהתאמה אישית (שלב 2)

9 בנובמבר 2021 

Untitled-1.png

16 מפגשים - ימי שלישי - 09:00 - 12:45
למידה והדרכה משולבת בקבוצות קטנות

 

מסלול הסמכה B.O.T - לימודים בהתאמה אישית

 תכני הקורס כוללים 

 

הפילוסופיה שמאחוריהפילוסופיה, הגישות והמחקרים שמאחורי העמדה הפנימית שאנחנו שואפות ליצור במפגשי B.O.T

בסיסי הגישה | העמקת ההבנה של הפרקטיקות שנלמדו בשלב 1 שכלול המיומנויות וחזרה על בסיסי הגישה


ספק וביקורתכלים לעבודה עם ספקות וקולות ביקורתיים במפגשים עם נשים (ועם עצמנו)

התקשורת החדשה שאנחנו יוצרות | העמקה בתקשורת במערכות יחסים קרובות
בעקבות קריאת מאמר מכונן של פרופ' ג'נדלין

 

הדרכת מקרים בתוך הקורס נקדיש מפגשים המיועדים להדרכת מקרים ודיון בעקבותיהם

הנחיית קבוצה | איך מביאים את שפת ה B.O.T להנחיה בקבוצה

מאמרים | רשימת מאמרים עשירה תלווה את מפגשי הקורס

הנחייה 

הנחייה במליאה קרן פרידמן גדסי   

למידה בקבוצות קטנות עם מדריכות B.O.T: יעל רותם, נופר פרח ברזילי, ליאור יקיר
 

 

תמיכה רציפה בלמידה

  • קבוצה פתוחה להתייעצות 

  • הדרכה צמודה

  • מצגות, הקלטות וידאו וסיכומי שיעור נשלחים למשתתפות

 

לקבל את כל הפרטים אלייך למייל או לקבוע שיחת הרשמה

תודה! ניצור איתך קשר בהקדם

bottom of page