top of page

ספריית מאמרים | תחום הB.O.T מנקודות מבט שונות

איכות של חופש

שלושה היבטים בדרכי העבודה בגישת B.O.T שמציעים אינטראקציה שכוללת איכות של חופש:
 

  1. חופש פעולה שנוצר בזכות הסטינג הלא שגרתי שאנחנו עובדות בו. פגישות B.O.T מתרחשות עם תינוק על הידיים, בזמן הנקה, עם צירים, במפגש משותף עם בן/בת הזוג /האמא, או בין הווילונות בתוך המחלקה. השיחה תתקיים לעיתים תוך כדי הליכה, או הרגעת התינוק, בזמן שהיא מניקה או תוך כדי שהיא מחוברת למוניטור.  זה נתון שדורש מאשת המקצוע למידה של חופש בגבולות המקצועיים ומעניק מודל של אינטראקציה טיפולית פתוח וגמיש, שמלמד בין היתר, את האפשרות של הקשבה פנימה וביטוי של קשיים וקונפליקטים, גם כשאין זמן מוגדר לפגישה, גם כשאין סביבה "סטרילית" כמו בקליניקה המיועדת לטיפול רגשי.
     

  2. חופש הנוצר מתוך המיומנות של אדם לעצור לרגע בתוך התרחשות, וליצור מרחב שבו יש לתחושה הפנימית העצמאית זמן ואפשרות להופיע. מיומנות זו, שאנחנו שואפות להנחיל במפגשי B.O.T, במיטבה, מעניקה חופש פנימי מתוך שהיא משחררת ממניפולציות של סמכות חיצונית ומתפקידים תרבותיים ואידאולוגים, ומאפשרת לאדם, לאישה, לפעול על פי צו ליבם וגופם. מיומנות קריטית עבור התפתחות של אינטליגנציה הורית. 
     

  3. חופש להשתנות תמידית. אנחנו מזמינות את עצמנו ואת הא-נשים שאנחנו מלוות לחופש חקירה של הדרך והקשר שלנו ולהסכים לאפשרות שהוא בהשתנות תמידית. אופן הפגישות שהתאים בתחילת ההיריון נדרש להיבדק שוב אם הוא עדיין מתאים גם בשליש השלישי. לקראת הלידה אולי גם הוא יצטרף אליה לפגישות. פגישות שהתקיימו בקליניקה אולי יקרו כעת תוך כדי הליכה בשדות, ואחרי הלידה היא אולי תרצה לבוא אלייך עם תינוק יונק. אולי היא רוצה כעת להגיע רק פעם בשבועיים ואולי השבוע צריך באופן יוצא דופן - להיפגש פעמיים.   השאלה על הצורך העכשווי המשתנה היא חלק מדרך העבודה שלנו.  

bottom of page