top of page

ספריית מאמרים | עבודה עם סיפורי לידה

עיבוד לידה - מודלים

אל מה אנחנו מתכוונות כשאנחנו אומרות: "עיבוד לידה"? האם זו שיחה קצרה בסגנון Debriefing? האם זו ההתכוננות ללידה הבאה? או אולי מה שהיא מבקשת זהו תהליך שמאפשר להתאבל על כל מה שלא הצליח לקרות?
בשדה הלידה ישנם איזורים וזמנים שדורשים דרכי עבודה שונות.  
נרצה להבחין בין שלושה מצבים:

1. עיבוד ראשוני זהו מפגש שיח קצר סמוך לאירוע.  זהו מהלך קצר שלעיתים אורך עשר דקות ולעיתים כשעה ואפשר לומר שבאופן מסוים הוא דומה יותר ל"עזרה ראשונה" מאשר לתהליך עיבוד.  עיבוד ראשוני מאפיין מצבים של שיחה של מיילדת עם אישה במחלקה ביממות הראשונות אחרי הלידה או בהתאוששות מניתוח, שיחה ראשונה במחלקת נשים סמוך להפלה, או ביממה שאחרי בדיקה מאתגרת.  הפוקוס כאן יהיה על החזרת האוריינטציה, בניית הסיפור הכרונולוגי, השלמת "חורים" בסיפור (ככל שניתן), ויכולת לתת שם לחוויה הסומטית והרגשית.

 

2. עיבוד ממוקד הינו עיבוד אירוע (לידה, הפלה או בדיקה) שממשיך לדפוק מבפנים ולא עוזב. זהו מהלך של רצף פגישות שכולל תהליך העמקה ומפגש עם תכני החיים שהופיעו בעקבות האירוע:  חווית כישלון וחוסר אונים, אובדן,  פרידות, רגשי אשמה,  סוגיות של דימוי גוף ועוד. גם כאן בתוך ההעמקה נכללים אלמנטים של בניית הסיפור הכרונולוגי, השלמת "חורים" בסיפור ואפשרות לפריקה של מערכת העצבים. 

עיבוד ממוקד באתגר הקרוב  זהו מצב שבו אישה תבקש לעבד חוויה שהייתה כדי להתכונן לאתגר עתידי  - למשל עיבוד הלידה הקודמת לקראת הלידה הבאה. זהו מהלך שלעיתים מתרחש במפגש בודד (לרוב בגלל תאריך לידה קרוב) ולעיתים אורך מספר מפגשים. כאן הפוקוס יהיה בהבנת הטריגרים, זיהוי המשאבים, ובניית כלים קונקרטיים ואסטרטגיות פעולה מעשיות לטובת האתגר העתידי.
 

3. עיבוד תהליכי  עיבוד זה כולל לעיתים אלמנטים של תהליך טיפולי ולכך נדרשת במצבים אלו אשת מקצוע בעלת הכשרה טיפולית. 

ועוד דבר שחשוב לומר:  תהליכי עיבוד בשדה הלידה יכולים להיות אודות הלידה או אירוע מתוכה, אך הם עשויים להיות גם בעקבות מצבים כמו בדיקת מי שפיר שהציפה טריגרים, היפוך עובר מאתגר, פרוצדורת שאיבת ביציות / החזרה או אפילו אפיזודת הנקה שעוררה שדים. 


 

הכשרות B.O.T כוללות העמקה במודלים השונים לעיבוד חוויות בשדה הלידה ולימוד פרקטיקות ישימות לעבודה.
לקבלת מידע ישירות לווצאפ כתבו לנו כאן 
לקריאה נוספת על עבודה עם סיפורי לידה: כאן

 

bottom of page