top of page

 ספריה דיגיטלית לבוגרות B.O.T

ספרית וידאו פתוחה לבוגרות
 

כל סרטוני הווידאו כאן מיועדים רק לבוגרות B.O.T
ואין להעבירם ללא אישור

סמינר פתוח: איך מסבירים מה זה B.O.T

50 דקות הכוללות הנחיה של תרגילים למצוא את הדרך שלך להסביר

הבטים בבדיקה ואגינלית (גם) לנשים שבעברן פגיעה מינית 

90 דקות של שיחה מלמדת מאד עם הילה ארליך ולורן ענבר, מיילדות ומדריכות B.O.T

bottom of page