top of page

המיזם צמח בתוך חממת פרויקטים במסגרת לימודי B.O.T
והינו פיתוח של יומן לצוות
לעיבוד מיידי של אירוע קשה בחדר לידה


בהרצאה דפנה מספרת על המיזם ומציעה דרכים להטמיעו במחלקות אגף לידה

Artboard 6.png

לראשונה!
הצגת מיזם יע"ל
פרויקט תמיכה
בצוות בחדר לידה

פיתוח של דפנה רובס, מיילדת MBA Health Innovation

 דפנה מספרת על המיזם | קישור לצפייה כאן | 

bottom of page