הרשמה למפגש שיח על גישת B.O.T

מפגשי השיח יתקיימו בשני מועדים,
אנא צייני בטופס את המועד אליו את מעוניינת להצטרף 

שני, 3 באוגוסט, 09:30 
ראשון, 9 באוגוסט, 20:30 

 פייסבוק: botherapy  |   ויקיפדיה   |   

כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה