top of page
Artboard 6.png

אתגרים רגשיים ונפשיים בעבודה באגף לידה

52.png

*מתוך דו"ח אודות מערכי תמיכה לצוות אגף לידה בשיתוף עם 'קרן בריאה' שמעודדת יזמות לטובת בריאות נשים*

העבודה באגף לידה מזמנת קשת רחבה של מצבים והתמודדויות, בין רגעים משמחים ומאושרים לבין רגעים קשים מנשוא. לעבודה תחת העומס הכבד, החשיפה היומיומית למצבי חירום, מקרי טראומה ואובדן, לצד היעדרותם של מנגנוני תמיכה מובנים ומותאמים עשויות להיות השלכות שונות ביניהן:


הגברת השחיקה:

צוות גניקולוגיה ומיילדות עמד על ציון של 3.5 בסקר השחיקה שערך משרד הבריאות בשנת2017 . (10)  בניתוח ממוקד של צוות הגניקולוגיה והמיילדות, תחת מיפוי המשאבים הארגוניים (גורמים המגינים מפני שחיקה) נמצא כי:  63% מן המשיבים סבורים כי תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד מתרחשת בתדירות נמוכה (לפעמים עד כלל לא).  90% מן המשיבים סבורים כי מחויבות הארגון לבריאות העובד קיימת במידה מועטה (לפעמים עד כלל לא).  בנוסף, 70% מן המשיבים סבורים כי הלחץ שהם חווים בעבודה פוגע בבריאותם.


העלאת הסיכון להתפתחות פוסט טראומה משנית:

מחקרם של כהן ושות' (2017)1 אודות חשיפה לאירועים טראומטיים, הצגת סימפטומים פוסט-טראומטיים ואיכות חיים מקצועית שנערך בישראל בקרב מיילדות מגלה כי 38.6% מהן מציגות סימנים פוסט-טראומטיים ברמות עקה שונות.  נתונים אלו גבוהים בהשוואה בינלאומית לפיהם 26-30% מן המיילדות סובלות מסימפטומים פוסט-טראומטיים ברמות עקה שונות. (2-5) תופעות אלו מובילות לפגיעה באיכות החיים האישיים והמקצועיים. ברמה הארגונית, ירידה ביעילות ובתפוקות, ביצוע טעויות, הגברת עלויות נלוות, ירידה בשביעות הרצון מהעבודה, היעדרויות ועזיבה. ברמת הפרט הן מגבירות תחלואה פיזית ונפשית. (6,11)


לאור נתונים אלו והיכרותנו עם שדה הלידה, ערכנו בחודשים ינואר-פברואר 2019 סקר בנושא אתגרים רגשיים בתפקיד והמענים להם.  הסקר נערך בקרב 130 מיילדות מבין כלל בתי החולים. 94.4% מהן העידו על כך שעבודתן רוויה באתגרים רגשיים, ולצד זאת  המענים המערכתיים לכך אינם מספקים (ציון 1.99 בסולם 7-1, כאשר 1 הוא הדרוג הנמוך).
 

מבין האתגרים הרגשיים שצויינו: מוות של תינוק, סיבוכים רפואיים (כדוגמת Postpartum Hemorrhage), קרעים חמורים, נשים צעירות מאוד שמגיעות ללדת, מטופלות עם רקע של טראומה, לידות שקטות, לידות לאחר אובדן, התמודדות עם בני משפחה, קונפליקטים בקרב הצוות.


מקצועות טיפוליים שונים מחייבים את העוסקים בהם בהדרכה מקצועית (supervision). מטרתה, בין היתר, היא עיבוד התהליכים התוך אישיים במסגרת הטיפול, מתוך הכרה במורכבות שחווים מטפלים במסגרת עבודתם. במקצועות הרפואה והסיעוד בישראל טרם התמסדה תרבות ארגונית המציעה מענים המוטמעים בשגרת העבודה.
_____
מתוך דו"ח שנכתב על ידי קרן טקאץ' מליניק, דוקטורנטית בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בתל-אביב, בעקבות מחקר מלווה שערכה לתכנית B.O.T למיילדות ב
2018 
מידע נוסף על המחקר 

מקורות

1. R. Cohen, D. Leykin, D. Golan-Hadari, M. Lahad, Exposure to Traumatic Events at Work, Posttraumatic Symptoms and Professional Quality of Life among Midwives‏. Midwifery, 50 (2017) 1-8.
2. J. Leinweber, D.K. Creedy, H. Rowe, J. Gamble, Responses to birth trauma and prevalence of posttraumatic stress among Australian midwives, Women and birth. 30(1)‏ (2017) 40-45.
3. J. Leinweber, H.J. Rowe, The costs of ‘being with the woman’: secondary traumatic stress in midwifery, Midwifery. 26(1) (2010) 76-87.
4. Å. Wahlberg, M. Andreen Sachs, K. Johannesson, G. Hallberg, M. Jonsson, A. Skoog, A. Svanberg, U. Högberg, Post‐traumatic stress symptoms in Swedish obstetricians and midwives after severe obstetric events: a cross‐sectional retrospective survey. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 124(8) (2017) 1264-1271.
5. K. Sheen, H. Spiby, P. Slade, Exposure to Traumatic Perinatal Experiences and Posttraumatic Stress Symptoms in Midwives: Prevalence and Association with Burnout‏, International journal of nursing studies, 52(2) (2015) 578-587.
6. M.A. Baas, K.W. Scheepstra, C.A. Stramrood, R. Evers, L.M. Dijksman, M.G. van Pampus, Work-related adverse events leaving their mark: a cross-sectional study among Dutch gynecologists, BMC psychiatry, 18(1) (2018) 73.
7. O. Halperin, H. Goldblatt, A. Noble, I. Raz, M. Liebergall Wischnitzer, Stressful Childbirth Situations: A Qualitative Study of Midwives, Journal of midwifery & women's health, 56(4) (2011) 388-394.
8. C. Beck, J. LoGiudice, R. Gable, A Mixed‐Methods Study of Secondary Traumatic Stress in Certified Nurse‐Midwives: Shaken Belief in the Birth Process‏, Journal of midwifery & women's health, 60(1), (2015) 16-23.
9. C. Beck, J. Rivera, R. Gable, A Mixed‐Methods Study of Vicarious Posttraumatic Growth in Certified Nurse‐Midwives‏, Journal of midwifery & women's health, 62(1), (2017) 80-87.

10. משרד הבריאות, התכנית הלאומית לחיזוק עובדי מערכת הבריאות ולמניעת שחיקה: ממצאי הסקר הלאומי במערך הגניקולוגיה בבתי החולים, אפריל 2019.

11. משרד הבריאות, ארגז כלים למניעה והתמודדות עם שחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות 2018.

bottom of page