top of page

סדנאות העמקה למלוות B.O.T

 הנחיית מפגשי עיבוד לידה | אישי ובקבוצה
סדנאות העמקה בהנחית קרן גדסי - אוגוסט 2020
   
רלוונטי גם לעיבוד הנקה | בדיקה רפואית | ניתוח
הסדנאות הסתיימו - יש אפשרות לרכוש את הוידאו ולקבל את החומרים הכתובים
*לאחר הרכישה - הקלטת הוידאו תהיה פתוחה לצפייה ל 30 יום*
 

היכולת של אדם  להיות עד לתהליך הפנימי של עצמו הינה המפתח לשינוי הפרספקטיבה והחוויה שלו אודות האירוע 
הענקת האפשרות לאם לאחר לידה להגיע למפגש שבו  היא תוכל לעצור ולהתבונן על התהליך האישי שהיא עברה בתוך הלידה זהו מהלך יקר ערך ובעל פוטנציאל להשפעה רחבה על התפיסה העצמית שלה, ההתקשרות לתינוק ובניית המסוגלות ההורית   

הסדנה כוללת שני מפגשי אונליין 
שישי 31 ביולי 10:00-12:30
שישי 7 באוגוסט 10:00-12:30
עלות: 320 שח

סדנה להעמקה במהלך
עיבוד חוויה
אישי
(שני מפגשים)

 

*המפגשים מוקלטים ויעמדו לרשות המשתתפות למשך חודש

הסדנה כוללת מפגש אונליין 
שישי 14 באוגוסט 10:00-12:30

עלות: 150 שח

סדנה להעמקה בתהליך
עיבוד חווית לידה
בקבוצה
(מפגש אחד)

*המפגש מוקלט ויעמוד לרשות המשתתפות למשך חודש

נושאי הלימוד

 עקרונות העבודה השונים בין עיבוד ממוקד (באתגר קרוב) לעיבוד תהליכי
 

 האם אפשר גם רק מפגש אחד? דגשים בתהליך ממוקד וקצר

מהן הבעיות שעשויות להופיע בתהליך עיבוד לידה ממוקד


 איך לשאול שאלות שמובילות לקונקרטיזציה 

  מה חשוב לקחת בחשבון כשמתחילים ואיך סוגרים מפגש / מהלך

הכרה באובדנים שקופים ומתן אפשרות להתאבלות

 

    מכתבי פרידה ודרכים נוספות להשלמת תנועה
 
דגשים בבניית תהליך עיבוד בקבוצה  + בניית דרכים יצירתיות להנחיה בקבוצה

(במפגש הייעודי לעיבוד בקבוצה*)

 

דרכי הלמידה

# תיאורי מקרה  # דיון בקבוצות # הדגמה של דרכי עבודה # התנסות בפרקטיקות קצרות 

bottom of page