נירית גיבנט, ראש העין

נירית גיבנט, ראש העין

 

עובדת סוציאלית בהתפתחות הילד, מוסמכת לגיל הרך (.M.A בתכנית שוורץ)

בוגרת B.O.T שלב 1  

 

טלפון: 054-4863120
מיילnirit.givant@gmail.com

 

מקצוע