ניבה לכטמן

 

סטאג'רית לרפואה 
בוגרת B.O.T שלב 1  

מקצוע
כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה