ניבה לכטמן

ניבה לכטמן

 

סטאג'רית לרפואה 
בוגרת B.O.T שלב 1  

מקצוע