ימית גדעון סלומון, צור משה

ימית גדעון סלומון, צור משה

מיילדת

בוגרת B.O.T שלב 1 

טלפון: 055-8855134

מייל: yamitgidon@gmail.com

מקצוע