כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה

דפני דנון

פסיכותרפיה בשדה הלידה
מנהלת שותפה של מיזם Women Friendly
הדרכה של אנשי מקצוע מתחום הלידה והרפואה. 
מלווה תהליכים אישיים וזוגיים 
בקליניקה פרטית ואונליין

צוות הוראה B.O.T |  נציגת WF  |  מדריכה 

 

טלפון: 055-8859084
מייל: danon.daphne@gmail.com

פייסבוקדפני- פסיכותרפיה בשדה הלידה והרפואה

מקצוע