top of page
Artboard 1 copy.png

איך לדבר על הלידה בלי להעיר שדים

הזדמנות לסמינר B.O.T חינמי
מודל פרקטי לשיחה ראשונית לעיבוד לידה או בדיקה רפואית
גם כשיש רק עשר דקות 

קרן 23-2_edited.jpg

13/10/23 שישי, 09:30 אונליין 

 השתתפות בחינם לא כוללת הקלטה. ניתן לרכוש הקלטה בתשלום לאחר הסמינר 

בואי לגלות
איך לבנות שיחת עיבוד קצרה ויעילה באשפוז
בימים הראשונים שאחרי הלידה, הבדיקה, הניתוח או ההפלה

גם כשיש רק עשר דקות

לרוב, כשמדברים על עיבוד לידה מתכוונים לתהליך - לסדרת פגישות, קצרה או ארוכה.

אבל בשדה הלידה ישנם רגעים שבהם צריך לעבוד אחרת 
 

לכן פיתחנו ב B.O.T כלים קצרים וממוקדים למצבים של עיבוד ראשוני כמו שיחה עם אישה במחלקה ביממות הראשונות אחרי הלידה או בהתאוששות מניתוח, מהפלה, או מבדיקה מאתגרת

אז איך עושים את זה?
בסמינר אציג ארבעה צירים מרכזיים 
לבנייה של שיחת עיבוד קצרה:

 

מיסגור ראשוני 

 לתת מילים להרגשה פנימית

להשלים "חורים" בסיפור

לבנות סיפור כרונולגי

המלצה של מיילדת
"אני מיילדת ועושה גם פגישות קצרות עם יולדות אחרי לידה במחלקה וגם שיחות ארוכות כחלק מצוות "את לא לבד" בחדר לידה שיבא, הסמינר לעיבוד לידה ראשוני במסגרת מסלול B.O.T נתן לי מסגרת בהירה איך לפתוח את השיחה עם יולדת, איך לסגור אותה, ואיך לבנות שיחה אפקטיבית גם כשהזמן קצר"


מיכל קורן, מיילדת 
 

סמינר B.O.T חינמי
אונליין, שישי, 13/10/23
מודל פרקטי לעיבוד ראשוני
ללידה או בדיקה רפואית

 השתתפות בחינם לא כוללת הקלטה. ניתן לרכוש הקלטה בתשלום לאחר הסמינר 

366-min (1).jpg

שיחת עיבוד ראשונית לעיבוד לידה או בדיקה רפואית

זהו מהלך קצר סמוך לאירוע, שאורכו לעיתים רק עשר דקות ושבאופן מסוים דומה יותר  ל"עזרה ראשונה" מאשר לתהליך עיבוד ולכן דורש דגשים ספציפיים

הרשמה

 להרשמה לסמינר חינמי

bottom of page