Artboard 6.png

חדר עבודה - שעת כושר למלוות B.O.T

 חדר עבודה משלנו 
אוסף תרגילים מרעננים בהנחית קרן גדסי
# שעה אחת בשבוע בערב # 7 מפגשים # ניכנס לחדר ונעבוד

בכל מפגש אנחה מהלך תרגול חדש מהסוג שמשבש את החשיבה הרגילה
 
  

9+16+23+30 בנובמבר
7+21+28 בדצמבר

ימי שני בערב  20:15 – 21:15
לאורך נובמבר-דצמבר

כלים שימושיים ל

 

 

אקספלורציה עצמית
~~~
רעיונות חדשים למפגשים עם נשים ולהדרכת קולגות
~~~
קידום רעיון שמחכה

*התרגולים יישלחו כתובים
* הקלטות הוידאו של המפגשים יישארו פתוחות עד סוף דצמבר

עלות: 2 תשלומים של 280 ₪

לדף התשלום

לאחר ההרשמה אשלח קישור קבוע ל zoom

 הסדנאות מיועדות לבוגרות לימודי BOT  בלבד