יצירת קשר

קצת הצידה מהדרך המוכרת,

במקום בו אפשר לעצור לרגע, שם ניפגש