יצירת קשר

קצת הצידה מהדרך המוכרת,

במקום בו אפשר לעצור לרגע, שם ניפגש

כל הזכויות שמורות ל B.O.T | Birth Oriented Thinking | תקשורת בשדה הלידה