top of page

לימודים | קורס מתקדם (שלב 2)

בין הנושאים בהם נעסוק
 

מתודת למידה מהצלחות

תפיסת הלמידה שעומדת בבסיס דרך העבודה שלנו

תופעת הייצוג

היכולת להבין מצבים דרך ריבוי נקודות מבט

בין כוח לחופש

על ההתמקמות החיצונית והעמדה הפנימית שאנחנו שואפות ליצור במפגשי B.O.T

האורגניזם הזוגי

מטרת ליווי B.O.T  אינה שינוי דפוסי זוגיות אלא הזמנה לבני-הזוג להכיר את המערכת הקיימת בינהם, את הדפוסים הקיימים, את איכויות הקשר כפי שהן כיום – וכיצד הן מקבלות ביטוי בלידה/בהורות

 

ספק וביקורת

איך עובדים עם הקולות האלו? אל מה אנחנו מקשיבות בתוכם?   

 

התנגדות מבריאה

עבודה מתוך הנחת היסוד של ה'מקור הבריא' של כל התנהגות 

הדהוד גופני

המרחב האינטרסובייקטיבי בין שני גופים  

Artboard 6.png

תהליך הלמידה והעבודה בקורס המתקדם פונה אל שכלול הדרכים לסקרנות, חקר של איכויות הליווי שלנו והעמקה אל השכבות של השאלות המקצועיות שלנו עצמנו

Untitled-1.png

הקורס כולל

  • הדרכות אישיות וקבוצתיות

  • קריאה משותפת של מאמרים

  • פיתוח אמצעי המחשה להעברת ידע ולמידה יעילה

  • פרטנרשיפ קבוע לאורך הקורס

 

bottom of page